Kategoriarkiv: Samarbeta

Sitt

Alla ställer sig i en tät ring, rygg mot mage. Nu ska hela cirkeln försiktigt försöka sätta sig ner i varandras knä. Det går om man tar det försiktigt, vågar lita på varandra och samarbetar. Klarar gruppen av det kan man prova att lyfta höger ben, eller att hoppa ett steg framåt.

Syftet med övningen är att lita på varandra och göra något som verkar vara omöjligt. Det ger också en fysisk kontakt.

Sugrörsbygge

Dela in i grupper om 5-7 st. Uppdraget för varje grupp är att med ett paket sugrör och en rulle tejp följa denna instruktion: med hänsyn till skönhet, stabilitet och höjd under exakt 10 minuter bygga med sugrör och tejp, utan att prata med varandra.

Efter uppgiften funderar deltagaren först själv, sedan i helgrupp kring följande frågor. 

  1. Vem tog initiativet?
  2. Var det någon som inte fick nått gehör?
  3. Fanns det någon helt passiv?
  4. Hur kände du dig?
  5. Är du nöjd med vad du fick för roll i gruppen?

När
Syftet med övningen är att diskutera och praktisera gruppdynamik. Det kan vara lämpligt inför ett förändringsarbete gruppen ska ta sig igenom.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt gärna upp till en timme så att tillräcklig tid finns till diskussion efter övningen.

Resultat
Deltagarna får tillsammans testa vilka roller som finns i en grupp och se sin egen roll.

För hur många
Passar alla grupper.

Viskleken

Alla sitter i en ring, förste person viskar en mening i nästes öra. Denne viskar vidare. När det kommer tillbaka ser man om det var rätt!

Syfte: det är inte så lätt att skicka rätt budskap vidare. Det kan vara bra att ha med sig att inte lita till rykten och göra allt för att informera på rätt sätt.