Kategoriarkiv: Lära känna

Grupparbeten

Att jobba i grupper ger ofta bättre och djupare resultat än om uppgifter utförs på egen hand. Man kan låta deltagarna välja efter intresse, efter ”de du aldrig jobbat med tidigare” eller rent av använda ”gymparäkning” (1 2 3 4, 1 2 3 4) för att blanda grupper.

I ett grupparbete är det lättare att alla kommer till tals. Det ger oftast ett djupt resultat.

Jag älskar att…

Skriv ner svar på följande frågor på en lapp (ett svar på varje lapp):

Jag älskar att…
Om jag fick beskriva mig själv med tre ord skulle jag skriva…
När jag blir stor vill jag vara…

Givetvis kan du hitta på andra/bättre frågor. Alla lapparna ska vara likadana och alla del-tagare ska ha skrivit sitt namn på lappen. Sedan läser ledaren (du) upp lapparna, utan att säga vem det är som har skrivit lappen. Deltagarna får gissa genom att sätta sig i knäet på den de tror har skrivit den.

När
När det behövs lite ny energi i en grupp.  Övningen fungerar också när en grupp ska lära känna varandra.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt minst en halvtimme.

Resultat
Kroppskontakt och lite rörelse, man får veta lite andra saker om deltagarna än i vanliga fall. Ett sätt att jobba med fördomar.

För hur många
Passar alla grupper. Är man över 10 personer kan det ta lite tid, men då kan man välja att inte läsa alla lappar, eller dela upp gruppen i mindre delar.

Kaosteater

Här har du som ledare i förväg förberett flera roller, gärna några fler än antalet deltagare. Du skriver ner dessa roller på lappar som du sedan sprider ut och placerar över golvet med texten nedåt. Exempel på roller är ‘du är fem år gammal och letar efter din mamma’, ‘ditt livs kärlek har precis gjort slut med dig och du vill helst försvinna från jordens yta’, ‘du känner dig väldigt ensam och hoppas på att finna en vän’, ’du har vunnit högsta vinsten på Bingo-Lotto och måste bara berätta för alla du träffar’ osv….

Be varje deltagare att ställa sig på en lapp. När alla ställt sig ber du dem läsa lappen och gå in i sin roll. Låt ‘spelet’ pågå några minuter. Sedan ber du deltagarna lägga ner lapparna på golvet, mingla runt lite i rummet för att sedan börja om på nytt fast med nya roller. När alla deltagarna fått in ett flyt i att gå in i sina roller kan du låta det gå kortare tid innan de växlar över till nya roller.

Efter övningen följer du som ledare upp med frågor som: hur kändes det att vilja vara ensam och bli påhoppad av en superentusiast? Hur kändes det och ha något viktigt att berätta och ingen lyssnade? Vilka bemötanden tyckte ni bättre/sämre om? Varför?

När
Den här övningen är en ögonöppnare inför en process som involverar diskussioner med människor som inte känner varandra särskilt bra. Övningen fungerar också när en grupp ska lära känna varandra.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt minst en timme så att diskussion hinns med.

Resultat
Att få deltagarna att reflektera över hur man bemöter andra samt hur man själv vill bli bemött. Övningen kan vara en inledning på intervjuer/undersökningar; vad är bra frågor att ställa, hur uppträder man under intervjun och framförallt, hur uppträder man inte. Sensmoralen i övningen är att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

För hur många
Passar en något större grupp, gärna runt 10 personer och uppåt.

Material
Här har du som ledare i förväg förberett flera roller, gärna några fler än antalet deltagare. 

Ledet

Låt deltagarna samarbeta genom att ställa sig i ordning på led efter födelsedag, ålder, skostorlek, längd, osv. En försvårande omständighet är att göra det utan att prata. Vill man ha ännu mer utmaning kan man göra övningen ovanpå stolar ställda på ett led. Ämnet går att variera och kan anpassas till mötets tema. Övningen kan användas som en pausövning och för att deltagarna ska kunna samarbeta bättre.

Är det många deltagare kan övningen göras till en tävling. Gruppen delas in i två (eller flera) lag och det lag som först kan sortera hela laget i rätt ordning utan att prata vinner. Du som ledare ger kategorin som de ska sortera sig efter.

Syfte: att kommunicera utan att prata. Här kan vi på ett enkelt sätt se att det kanske inte är den som pratar mest som är bäst på att strukturera upp gruppen när talet inte får användas.

Linjen

Linjen liknar övningen ”fyra hörn” på det sättet att det inte finns några rätt eller fel, men här finns det större möjlighet till gradering av sitt ställningstagande. Här finns det två alternativ till en frågeställning, i två ändar av en tänkt linje. Deltagarna får ta ställning var som helst längs linjen. En övningsfråga kan vara om deltagarna tycker bättre om äpplen eller päron. Man kanske tycker lika mycket om äpplen och päron, då ställer man sig mitt på linjen, osv.

När
Den här övningen är en ögonöppnare inför en process som involverar diskussioner med människor som inte känner varandra särskilt bra, eller när ett förändringsarbete ska inledas. Övningen fungerar också när en grupp ska lära känna varandra.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt minst en timme så att diskussion hinns med.

Resultat
Alla får ta ”fysisk” ställning, men själva välja om de vill förklara sig eller argumentera. I och med detta får också alla röra på sig och de ”vanliga” reglerna i en diskussion slutar att gälla. Kan vara bra för att förtydliga att det finns många olika grader på påståendena.

För hur många
Passar en något större grupp, gärna runt 10 personer och uppåt.

Lyckliga Lena gillar lingon

Den här metoden är till för att göra det lättare att lära sig många namn på kort tid, till exempel på det första mötet med en ny grupp.

Börja med att bilda en ring. Den som vill vara först säger sitt namn och något som beskriver henom som börjar på samma bokstav som namnet, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”. Nästa person börjar med att upprepa vad den första personen sagt och fortsätter med att säga sitt eget namn, till exempel: ”Lena är lycklig och jag heter Per och är en riktig polare”. Den tredje personen fortsätter med att upprepa alla tidigare namn innan den säger sitt eget, till exempel: ”Lena är lycklig, Per är en riktig polare och jag heter Anders och är ansvarsfull”. Den sista personen måste alltså upprepa allas namn innan den får säga sitt eget.

Variation
Om det är fler deltagare än 30 brukar det bli för svårt för den som är sist att komma ihåg allas namn. Gör då i stället så att hela gruppen upprepar vad varje person säger, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”, gruppen svarar: ”Hej lyckliga Lena!”.

Vi kan också variera vilken typ av ord vi ska  förknippa oss med. I stället för att säga något som beskriver personerna kan vi säga något vi gillar eller gillar att göra, till exempel: ”Jag heter Lena och gillar lingon” eller ”Jag heter Lena och gillar att lajva”.

När
Vid inledningen på ett möte i en grupp där inte alla kan varandras namn.

Hur lång tid
5-30 minuter beroende på antal deltagare.

Resultat
Genom att upprepa namnen och förknippa dem med någonting lär vi oss dem fortare. Att kunna namnen på de andra i gruppen och skratta ihop skapar en bra grund för ett gott klimat i gruppen.

För hur många
Upp till 30 personer om alla ska upprepa alla tidigare namn. Om det är fler deltagare än så är det bättre att använda varianten där hela gruppen upprepar vad varje person har sagt direkt.