Kategoriarkiv: Lokalekonomisk analys

LEA – Grön lokal ekonomisk analys

Den ursprungliga lokalekonomiska analysen har anpassats till en metod för utvecklingen av det hållbara samhället. Detta genom att tillföra kartläggning och analys av naturresurser samt integrera generella energi- och klimatfrågor. Den lokalekonomiska analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Grön LEA med bilagor: 
Grön lokal ekonomisk analys
LEA bilaga 1 Gunnarsbyn rapport
LEA bilaga 2 område XX
LEA bilaga 3 hushållens utgifter
LEA bilaga 4 förklaringar till SCB statistik

Lokala LEA-rapporter: 
LEA_Rörbäcksnäs
Husby-Långhundra LEA
Sigtunahalvön_LEA (2)
Tobo LEA
Ärentuna LEA
Ökonomi (2)_Hven 2014
LEA Röstånga 2013
Östra Karup
Förslöv
Grevie
Västra Karup

LEA – Lokal ekonomisk analys

Ladda ner metodboken om hur man gör en LEA

En lokal ekonomisk analys leder till en rapport som kan vara värd flera miljoner kronor för den lokala marknaden. Missa inte denna chans! Hur stora är de samlade intäkterna i ditt område? Hur stora är det samlade utgifterna i ditt område? Vad konsumeras av varor och tjänster? Hur mycket av konsumtionen sker inom området och hur mycket läcker ut? På vilka områden finns det utrymme för att stärka den lokala självförsörjningen?

LEA betyder grovt att man inom ett begränsat geografiskt område tar fram svaren på dessa och andra frågor.

Studiematerialet LEA bygger till stor del på statistikuppgifter. De flesta från SCB och en analys av uppgifterna. Till LEA:n finns också en intressant beräknings- och analysmodell.

När
När man vill utreda hur pengarna rör sig in och ut ur samhället.

Hur lång tid
Flera möten som kombineras med studiearbete

Resultat
En bild av hur samhällets ekonomi ser ut, och förslag på hur man kan få en mer hållbar ekonomi i samhället