Världens bästa by

Miljökris, energikris och finanskris blottar rovdriften och girigheten i vårt samhälle. Kriserna visar på behovet av förändring. Ett paradigmskifte, ”ställa om samhället, är nödvändigt för att skapa en hållbar framtid. Lokala initiativ för en hållbar lokal livsmiljö och global utveckling. Med hjälp av metoden ”Världens bästa by” kan er lokala utvecklingsgrupp göra en framtidsvision byggd på det bästa som existerar.

När?
Genast!

Hur lång tid?
Under ett år

Resultat?
Kunskap om förutsättningar för att skapa en ekologisk ekonomisk och socialt hållbar by, inspirerad av Nobelpristagaren Elinor Ostroms studier av lokal självförvaltning av naturresurser för långsiktig hållbarhet

För hur många?
Så många som finns i er lokala utvecklingsgrupp

Läs mer om Världens bästa by här, i PDF-filen.