Blå hammare – ett test

Be alla deltagare skriva nior i en pyramid och sedan mumla dessa (9, 99, 999, 9999, 99999). Avbryt efter en stund och be alla skriva upp en färg och ett verktyg på en lapp. De flesta kommer antagligen att skriva blå eller röd och hammare. Vad beror detta på? Diskutera i gruppen.