Processledning

Många av metoderna kan ni som grupp använda själva, men ibland är det bra om en utomstående person kan komma och hjälpa er leda processen. Processledarens roll är att ställa frågor och se till så gruppen har förutsättningar att föra diskussionen framåt, utan att själv lägga sig i innehållet. Det finns många sådana processledare i organisationerna bakom friametoder.se.