Organisationerna bakom

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges största och äldsta studieförbund. ABF har 60 medlemsorganisationer och 57 organisationer med samarbetsavtal inom främst arbetarrörelsen, konsumentrörelsen, invandrarrörelsen och handikapprörelsen.
ABF bildades 1912 av Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. ABF är partipolitiskt obundet, men organisationens värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens.

Cesam
Cesam står för Stiftelsen Centrum för samhällsarbete och mobilisering. Cesam arbetar bland annat med handledning och utbildning i processorienterat arbete och mötestekniker för delaktighet och med att utveckla spelregler för samverkan med den offentliga sektorn och det civila samhällets aktörer.

Coompanion
Coompanion ger kostnadsfri rådgivning till grupper som vill starta kooperativ verksamhet och är experter på ekonomiska föreningar. Coompanion finns på 25 platser runt om i landet, alltså nästan i varje län. Coompanion vägleder i uppstart och drift av föreningar, kooperativ och bygdebolag som får landsbygden att leva.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för lokala grupper och för nära femtio organisationer som valt att stödja arbetet med lokal utveckling. Organisationens uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete.

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad av 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Organisationens största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Studieförbundet Vuxenskolan jobbar strategiskt inom ett antal områden: kultur, miljö och det som kallas social ekonomi. Verksamheten omfattar dessutom en rad internationella ämnen. SV har också ett särskilt fokus på etniska minoriteter samt människor med funktionsnedsättning. SV har över 200 kontor och 32 avdelningar utspridda över hela landet.