Etikettarkiv: avslutning

Dutta

Ge alla varsin penna eller runda klisterlappar och låt alla gå fram till tavlan och sätt tre duttar (prickar) på de förslag eller citat som de tycker är viktigast.

När
Kan vara en bra modell tillsammans med ”Brainstorm” för att urskilja vilka förslag som har mest stöd. Se också pluppning.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt minst en timme så att diskussion hinns med.

Resultat
En omröstning om hur gruppen vill gå vidare med sin fråga, gruppen får röra på sig lite och trängas med andra (att trängas gör att man känner sig mer hemma i gruppen).

För hur många
Passar alla grupper.

Piltavla

Måla en rund piltavla på ett blädderblockspapper eller på whiteboarden. Dela in den i t. ex. fyra delar som ett kors. Mitten av piltavlan är full poäng, ju längre ut mot kanten desto sämre. Varje del av korset (varje fjärdedel av whiteboarden) får ett ämne, t ex. Min delaktighet, Ämnet, Metoderna, Schemat/tiderna, Ledarens insats etc. Låt sedan alla gå fram och med pennor markera sitt svar på skalan ”bäst” och ”sämst” i varje fråga. Lämna gärna plats runtomkring om någon vill skriva en kommentar. Behövs fler än fyra ämnen så kan ni använda flera piltavlor samtidigt.

När?
Det här är en enkel utvärderingsmetod som passar efter att en process genomförts.

Hur lång tid?
Att genomföra utvärderingen kan göras på en halvtimme-timme eller efter varje möte.

Resultat
Du får tydlig se vad som måste förbättras, eller vad som kan göras bättre nästa gång. Fördelen med att göra utvärderingen tidigt i processen är att saker hinner rättas till under processens gång.

För hur många
Passar alla grupper.

Kommentar
Lämna gärna rummet, eller sätt dig så att du inte ser piltavlan under utvärderingsstunden.

Runda

Gå en runda och låt alla i gruppen få tid att säga vad de tycker. Under en runda är det viktigt att varje talare får säga det den vill utan att bli avbruten. För att förstärka detta kan du se till så att bara den med en viss grej i handen, t ex. en boll eller en penna, får prata. Först efter att alla har fått säga något är det öppet för diskussion igen.