Etikettarkiv: ekonomi

LEA – Lokal ekonomisk analys

Ladda ner metodboken om hur man gör en LEA

En lokal ekonomisk analys leder till en rapport som kan vara värd flera miljoner kronor för den lokala marknaden. Missa inte denna chans! Hur stora är de samlade intäkterna i ditt område? Hur stora är det samlade utgifterna i ditt område? Vad konsumeras av varor och tjänster? Hur mycket av konsumtionen sker inom området och hur mycket läcker ut? På vilka områden finns det utrymme för att stärka den lokala självförsörjningen?

LEA betyder grovt att man inom ett begränsat geografiskt område tar fram svaren på dessa och andra frågor.

Studiematerialet LEA bygger till stor del på statistikuppgifter. De flesta från SCB och en analys av uppgifterna. Till LEA:n finns också en intressant beräknings- och analysmodell.

När
När man vill utreda hur pengarna rör sig in och ut ur samhället.

Hur lång tid
Flera möten som kombineras med studiearbete

Resultat
En bild av hur samhällets ekonomi ser ut, och förslag på hur man kan få en mer hållbar ekonomi i samhället

Sparkassa

En spar- och låneförening (så kallad sparkassa) är en ekonomisk förening som vid varje tillfälle
1) har högst 1 000 fysiska
personer som medlemmar till medlemmar
2) bara antar personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets och att denna krets anges i stadgarna
3) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag
4) har till ändamål att bara med sådana medel som avses i 3 tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna
Medel som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamhet omfattas inte av insättningsgarantin. Inlåningsföretag får ta emot högst
50 000 kronor per konsument.

En spar- och låneförening ska ansöka om registrering enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, samt anmäla verksamhet enligt
lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. En spar- och
låneförening är alltså både ett inlåningsföretag och ett finansiellt institut. Inlåningsföretag/finansiella institut står inte under FI:s tillsyn men FI kontrollerar ägare, ledning och de interna reglerna om penningtvätt.
Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI. I samband med ansökan ska en avgift på 26 500 kronor betalas till FI på plusgiro 95 4017-0 eller bankgiro 5050-6922. Ange på betalningsavin vad betalningen avser. Dessutom tar
FI årligen ut en tillsynsavgift (www.fi.se).