Etikettarkiv: framtid

Barriärbrytaren

Barriärbrytaren
Barriärbrytaren

Barriärbrytaren används för att planera inför start av projekt och för att följa upp under pågående projektarbete. Metoden tar en till fyra timmar att genomföra och passar för en eller flera parallella gruppen med 6-8 deltagare. Resultatet är en överenskommelse om konkreta handlingar för projektets förverkligande.En processledare som är oberoende i förhållande till projektet är att rekommendera vid genomförandet av metoden.

Barriärbrytaren är ett verktyg för projektplanering. Systematiskt beaktar deltagarna de olika hinder som kan uppkomma för att uppnå syftet med projektet. Därutöver tittar man också på vilka handlingar som behövs för att lösa problemen. I slutet av denna övning gör grupperna en tidsplan för sitt projekt för de kommande tre månaderna. Här jobbar gruppen med vilka konkreta handlingar som deltagarna i gruppen skall praktisera för att nå sina mål. Till sist gör gruppen en tidslinje med konkreta uppdrag och rollfördelning.

LEA – Lokal ekonomisk analys

Ladda ner metodboken om hur man gör en LEA

En lokal ekonomisk analys leder till en rapport som kan vara värd flera miljoner kronor för den lokala marknaden. Missa inte denna chans! Hur stora är de samlade intäkterna i ditt område? Hur stora är det samlade utgifterna i ditt område? Vad konsumeras av varor och tjänster? Hur mycket av konsumtionen sker inom området och hur mycket läcker ut? På vilka områden finns det utrymme för att stärka den lokala självförsörjningen?

LEA betyder grovt att man inom ett begränsat geografiskt område tar fram svaren på dessa och andra frågor.

Studiematerialet LEA bygger till stor del på statistikuppgifter. De flesta från SCB och en analys av uppgifterna. Till LEA:n finns också en intressant beräknings- och analysmodell.

När
När man vill utreda hur pengarna rör sig in och ut ur samhället.

Hur lång tid
Flera möten som kombineras med studiearbete

Resultat
En bild av hur samhällets ekonomi ser ut, och förslag på hur man kan få en mer hållbar ekonomi i samhället

…vår förening– i morgon!

Ladda ner ”vår förening – i morgon”

För att vår förening ska vara attraktiv för nya medlemmar och ha en engagerad styrelse – hur ska vi arbeta framåt?

Vår förening – i morgon! är ett lättanvänt diskussions och arbetsmaterial som ger alla chans att säga sin mening. Använd frågorna på styrelsemöten eller medlemsmöten, ta en fråga eller flera. Det viktiga är att ta sig tid att fundera över framtidsfrågorna.

När
För att processa fram förankrade idéer om gruppens kommande aktiviteter och verksamhet.


Hur lång tid

2-3 timmar

Resultat
En plan för hur man arbetar vidare med föreningen och de olika deltagarnas syn på framtiden.

För hur många
4 – 15 personer