Etikettarkiv: inledning

Egenskapskort

Vilka egenskaper är viktigast hos en ledare (eller sekreterare, kassör, projektledare, valberedare)? Dela ut förberedda kort och be deltagarna att i mindre grupper sortera egenskapskorten och göra en lista. Diskutera er fram, så att ni är överens. Lista sedan upp de tre viktigaste på blädderblock/whiteboard och presentera för de andra grupperna.

Förlag på ord på korten: Glad, Rättvis, Snygg, Påläst, Engagerad, Lyssnar, Förberedd, Snäll, Respektingivande, Kompis,Kreativ, och Öppet alternativ. Du kan hitta på helt andra ord, eller låta deltagarna själva hitta på ord och sedan sortera dem.

När
Syftet med övningen är att diskutera egenskaper och på ett kreativt sätt värdera olika ord förknippade med ledarskap eller andra roller i en organisation/grupp. Det kan vara lämpligt att tänka igenom detta inför val och rekryteringar.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt gärna en halvtimme, upp till en timme så att tillräcklig tid finns till diskussion.

Resultat
Deltagarna får tillsammans komma fram till vilka egenskaper som är viktiga i olika roller/på olika poster.

För hur många
Passar alla grupper.

Frågor

För att göra en presentation lite mer intressant kan man använda sig av mer annorlunda frågor än de gamla vanliga. I Frankrike finns det en sällskapslek där man, även med människor man känner någorlunda bra, kan förhöra sig om vad för någon sorts människa de är. Det kan vara genom att kombinera frågorna och att man på något sätt samlar in spännande svar genom att gå omkring i rummet och intervjua varandra. Ett annat sätt är att  prata två och två och att man sedan i stor grupp presenterar personen för de andra.

En annan variant är att låta en rolig hatt eller något att hålla i, skickas runt i gruppen. Den som har den roliga hatten på sig är då den som blir intervjuad av de andra. Detta fungerar bäst i lite mindre grupper. Börja med en person som alla andra då får ställa en fråga till. När alla i gruppen har frågat denna person något så går ni över till nästa. Det är en fördel om man inte går laget runt enligt någon given form, hoppa hellre fram och tillbaka mellan deltagarna. Det här görs för att undvika att fokus ska ligga på ”nu är det snart min tur” vilket ofta får människor att lyssna sämre. Ett alternativ är att den som har hatten får välja vems tur det är nästa gång.

Syfte: att lära känna alla personer i gruppen på ett annorlunda sätt.

Material: eventuellt en hatt.

Gruppdiskussion

Ställ en öppen fråga eller ge ett påstående till din grupp. Låt deltagarna svara och uppmuntra dem gärna att konkretisera sina tankar så långt som möjligt genom frågor som ‘hur tänker du då?’ och ‘förklara mer’. Undvik att moralisera svaren. Är någon inne på en destruktiv åsikt försök att bemöta åsikten med frågor som ‘hur vet du det?’ och ‘kan du ge exempel?’.

Om du har en grupp som har många idéer och åsikter, dela in dem i bikupor och låt dem diskutera av sig. Låt dem sedan redovisa gruppvis vad de kommit fram till. Är gruppen å andra sidan väldigt tyst och du känner att du inte kommer någon vart finns det flera alternativ. Låt dem prata två och två någon minut, fråga sedan varje par vad de kommit fram till. Provocera. Formulera en mening som det bara finns ett svar till. Förhoppningsvis svarar någon i gruppen då ”ja eller nej”. Utifrån det kan du som ledare fråga den personen varför.

Om inget av ovanstående fungerar, reflektera över varför gruppen är så tyst. Om de inte känner varandra tillräckligt väl kan du spara diskussionen till senare. Satsa istället på gruppstärkande övningar. Tystnaden kan också bero på att deltagarna inte är på det klara med syftet för dagen eller diskussionen. Du som ledare får då backa några steg och helt enkelt fråga var oklarheten ligger. Ibland kan det faktiskt vara på sin plats att fråga gruppen om de överhuvudtaget vill vara där. Initiativet till din utbildning kan ha kommit från någon annan.

När
Övningen passar för att ge en grund att initiera en diskussion om ert ämne.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt minst en timme så att diskussion verkligen hinns med.

Resultat
Övningen ger deltagarna tillfälle att våga stå för sina åsikter och att samla koncentrationen i frågan. Du får också en översikt kring hur diskussionsvillig gruppen är, och bakgrunden till den eventuella diskussionviljan.

För hur många
Passar alla grupper.

Gör ett eget spel

Tillverka ett spel med olikfärgade rutor, skriv sedan upp diskussionsfrågor på färgade kort. Låt deltagarna spela (förslagsvis med hjälp av en tärning) och diskutera en fråga av samma färg som rutan de hamnar på. Kan spelas under kort eller längre tid beroende på frågornas omfattning.

När
Rolig metod för diskussion som är kreativ. En del förberedelse krävs med att göra spelplan och frågor.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt gärna minst en timme så att tillräcklig speltid finns.

Resultat
En kreativ metod som låter slumpen avgöra vilka frågor som ska diskuteras.

För hur många
Passar alla grupper.

Lyckliga Lena gillar lingon

Den här metoden är till för att göra det lättare att lära sig många namn på kort tid, till exempel på det första mötet med en ny grupp.

Börja med att bilda en ring. Den som vill vara först säger sitt namn och något som beskriver henom som börjar på samma bokstav som namnet, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”. Nästa person börjar med att upprepa vad den första personen sagt och fortsätter med att säga sitt eget namn, till exempel: ”Lena är lycklig och jag heter Per och är en riktig polare”. Den tredje personen fortsätter med att upprepa alla tidigare namn innan den säger sitt eget, till exempel: ”Lena är lycklig, Per är en riktig polare och jag heter Anders och är ansvarsfull”. Den sista personen måste alltså upprepa allas namn innan den får säga sitt eget.

Variation
Om det är fler deltagare än 30 brukar det bli för svårt för den som är sist att komma ihåg allas namn. Gör då i stället så att hela gruppen upprepar vad varje person säger, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”, gruppen svarar: ”Hej lyckliga Lena!”.

Vi kan också variera vilken typ av ord vi ska  förknippa oss med. I stället för att säga något som beskriver personerna kan vi säga något vi gillar eller gillar att göra, till exempel: ”Jag heter Lena och gillar lingon” eller ”Jag heter Lena och gillar att lajva”.

När
Vid inledningen på ett möte i en grupp där inte alla kan varandras namn.

Hur lång tid
5-30 minuter beroende på antal deltagare.

Resultat
Genom att upprepa namnen och förknippa dem med någonting lär vi oss dem fortare. Att kunna namnen på de andra i gruppen och skratta ihop skapar en bra grund för ett gott klimat i gruppen.

För hur många
Upp till 30 personer om alla ska upprepa alla tidigare namn. Om det är fler deltagare än så är det bättre att använda varianten där hela gruppen upprepar vad varje person har sagt direkt.