Etikettarkiv: namn

Namnbingo

Dela ut en bingolapp och en penna till alla deltagare. På bingolappen har du tidigare skrivit in olika påståenden som personerna kan tänkas identifiera sig med. Be  sedan deltagarna att hitta personer i gruppen som svarar ja på de olika påståendena som förekommer på lappen, och skriva personens namn i rätt ruta. Den som först får en rad; vågrätt, diagonalt eller lodrätt ropar BINGO och presenterar personerna på sin bingorad. Övningen kan ändras i svårighetsgrad beroende på hur stor bingolapp du väljer att använda och beroende på antalet deltagare.

När
Passar bra när du vill ha en lite mindre strikt presentation av deltagarna! Alla får gå runt och prata med folk och samtidigt tävla.

Hur lång tid
15-30 minuter, upp till en timme.

Resultat
Presentation av deltagarna, ny energi till gruppen och en ökad gruppkänsla.

För hur många
Obegränsat.

Tändstickan

Presentationsrundor kan ibland ta lång tid, även om man ber deltagarna att begränsa sig i tid eller saker som de ska berätta. Här är ett enkelt sätt att få lite tempo i en runda.
Låt deltagarna tända en tändsticka. Så länge tändstickan brinner får de berätta om sig själva, men när den slocknar så är det slut. Skicka tändsticksasken runt i gruppen.

När
Inledning på möte

Hur lång tid
Beror på antalet deltagare. 5-15 minuter

Resultat
Man får en kort presentation av de som deltager utan att tappa för mycket tid.

För hur många
Lämplig upp till 30 personer