Om fria metoder

Fria metoder är till för oss som jobbar med att utveckla vår hemort i staden eller på landsbygden. Här finns metoder för att arrangera möten, hitta finansiering och annat som vi i lokala utvecklingsgrupper, samhällsföreningar och byalag lärt oss genom år av engagemang för våra hemorter.

Organisationerna som står bakom sidan är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Cesam, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Coompanion. Det gemensamma syftet är att ge stöd till lokala grupper genom att sprida erfarenheter, ge rådgivning och ta till vara på ny och gammal kunskap om lokalt utvecklingsarbete.