Kategoriarkiv: Skapa en plan

Visdomsrådets metod (Ancient Wisdom Council)

Visdomsrådet är en metod som kan användas för att finna lösningar med bred förankring och som bearbetats utifrån många olika perspektiv. Metoden tillåter deltagarna att lära av varandra och bidrar till ett öppet och tillåtande diskussionsklimat.

Beroende på hur många som deltar bildas ett antal grupper. Inom varje grupp delar deltagarna upp sig i åtta enheter som utgör visdomsrådets åtta perspektiv. Grupperna fyller en frågekorg med frågor som sorteras efter ämne, vilka sedan prioriteras genom t.ex. pluppning. Gruppen kommer att arbeta vidare med de sex till tio frågor som prioriterats högst. De utvalda frågorna behandlas av rådet. Alla åtta enheter ska behandla var och en av frågorna utifrån det perspektiv deras enhet representerar. Alla de åtta perspektiven bidrar på detta sätt med en viss syn på frågan:

Kreativta perspektivet – frihet och kreativitet
Perceptiva perspektivet – Läget idag och uppskattning
Känsloperspektivet – styrka och svagheter
Vägfinnarperspektivet – syfte och riktning
Bevarandeperspektivet – bevarande och balans
Tidsperspektivet – korrelation och timing
Genomförandeperspektivet – klarhet och handling
Energiperspektivet – integritet och vitalitet

Resultatet blir bättre ju fler olika bakgrunder och erfarenheter som finns i gruppen. Varje fråga skickas ett varv runt i rådet så att den behandlas av varje perspektivenhet. Vid behov görs en andra runda. Under rundan formas överenskommelser och förslag som anger hur gruppen kan arbeta vidare med frågan.

När
Vid behandling av komplexa frågor eller för frågor som vinner på att behandlas ur flertalet perspektiv. Metoden är också effektiv för att undvika att dominanta deltagare tar för mycket utrymme i diskussionen.

Hur lång tid
En halvdag.

Resultat
– Väl genomarbetade frågor och förslag.
– Alla gruppdeltagare blir delaktiga i processen.
– Gruppdeltagarna upplever ett ökat förtroende för varandra.
– Fler gruppdeltagare kan göra sig hörda.

För hur många
Åtta personer och uppåt.

Referens
Holman, Peggy, Devane, Tom & Cady, Steven (red.) (2007). The change handbook: the definitive resource on today’s best methods for engaging whole systems. 2. ed. rev. and expanded San Francisco: Berrett-Koehler

…vår förening– i morgon!

Ladda ner ”vår förening – i morgon”

För att vår förening ska vara attraktiv för nya medlemmar och ha en engagerad styrelse – hur ska vi arbeta framåt?

Vår förening – i morgon! är ett lättanvänt diskussions och arbetsmaterial som ger alla chans att säga sin mening. Använd frågorna på styrelsemöten eller medlemsmöten, ta en fråga eller flera. Det viktiga är att ta sig tid att fundera över framtidsfrågorna.

När
För att processa fram förankrade idéer om gruppens kommande aktiviteter och verksamhet.


Hur lång tid

2-3 timmar

Resultat
En plan för hur man arbetar vidare med föreningen och de olika deltagarnas syn på framtiden.

För hur många
4 – 15 personer

Vänd planeringsperspektivet

Ladda ner ”vänd planeringsperspektivet”

”Vänd planeringsperspektivet” bygger på ett ”nedifrån och upp”-tänkande där den lokala kraften är nyckeln och som uppmanar dig till att gör ett utvecklingsprogram där du bor.

Studiematerialet är tänkt att vara en hjälpmedel. En arbetsmetod för lokalt engagerade som vill göra ett utvecklingsprogram för den plats där de bor. det är en enkel metod i tio steg – och det är möjligt at gå in i materialet på den nivå där ni befinner er.

Materialet är framtaget av Berit Folkesson, Hela Sverige ska leva.

När
När bygden behöver ta fram en plan – kanske som förberedelse inför ett kommunalt översiktsarbete – eller för att hitta riktning på det egna arbetet.

Hur lång tid
Flera möten – några veckor. Passar bra som studiecirkel.

Resultat
En analys av vilka möjligheter som finns.

Världens bästa by

Miljökris, energikris och finanskris blottar rovdriften och girigheten i vårt samhälle. Kriserna visar på behovet av förändring. Ett paradigmskifte, ”ställa om samhället, är nödvändigt för att skapa en hållbar framtid. Lokala initiativ för en hållbar lokal livsmiljö och global utveckling. Med hjälp av metoden ”Världens bästa by” kan er lokala utvecklingsgrupp göra en framtidsvision byggd på det bästa som existerar.

När?
Genast!

Hur lång tid?
Under ett år

Resultat?
Kunskap om förutsättningar för att skapa en ekologisk ekonomisk och socialt hållbar by, inspirerad av Nobelpristagaren Elinor Ostroms studier av lokal självförvaltning av naturresurser för långsiktig hållbarhet

För hur många?
Så många som finns i er lokala utvecklingsgrupp

Läs mer om Världens bästa by här, i PDF-filen.