Ställ om din gata

Studiematerialet Ställ om din gata är ett material från Studiefrämjandet, som är till för vänner och grannar som vill träffas och samtala kring hur den individuella och vardagsnära omställningen kan se ut. Materialet har gjorts i samarbete med Göteborgs Stads satsning #Greenhack och med inspiration från det internationella materialet Transition Streets (från Transition Network), och är ett inspirationsmaterial för människor som vill få ett grönare, hälsosammare och rikare liv. Materialet är uppdelat i sex vardagsnära områden tid&fritid, konsumtion&avfall, energi, transporter, kemikalier och mat. Ett förslag till upplägg är att man träffas sex gånger hemma hos varandra och äter mat ihop och diskuterar frågorna. 
 
För att få studiematerialet och starta en cirkel kontakta: goteborgsjuharad@studieframjandet.se