Om mig själv

Alla i gruppen berättar några saker om sig själva. Alla säger sitt namn och berättar om en förebild, sin favoritbok eller berättar ”om jag var ett djur hade jag varit…”.

Syfte: gruppen får höra namnen men får också något annat att hänga upp namnen på.