Viskleken

Alla sitter i en ring, förste person viskar en mening i nästes öra. Denne viskar vidare. När det kommer tillbaka ser man om det var rätt!

Syfte: det är inte så lätt att skicka rätt budskap vidare. Det kan vara bra att ha med sig att inte lita till rykten och göra allt för att informera på rätt sätt.