Etikettarkiv: 15-30 minuter

Fall

Alla delas in i smågrupper. Man ställer sig i en cirkel, med en person i mitten. Personen i mitten ska blunda och falla åt något håll i cirkeln och de andra ska försiktigt ”putta runt” denne. Syftet med övningen är att lita på andra i gruppen. 

Frågor

För att göra en presentation lite mer intressant kan man använda sig av mer annorlunda frågor än de gamla vanliga. I Frankrike finns det en sällskapslek där man, även med människor man känner någorlunda bra, kan förhöra sig om vad för någon sorts människa de är. Det kan vara genom att kombinera frågorna och att man på något sätt samlar in spännande svar genom att gå omkring i rummet och intervjua varandra. Ett annat sätt är att  prata två och två och att man sedan i stor grupp presenterar personen för de andra.

En annan variant är att låta en rolig hatt eller något att hålla i, skickas runt i gruppen. Den som har den roliga hatten på sig är då den som blir intervjuad av de andra. Detta fungerar bäst i lite mindre grupper. Börja med en person som alla andra då får ställa en fråga till. När alla i gruppen har frågat denna person något så går ni över till nästa. Det är en fördel om man inte går laget runt enligt någon given form, hoppa hellre fram och tillbaka mellan deltagarna. Det här görs för att undvika att fokus ska ligga på ”nu är det snart min tur” vilket ofta får människor att lyssna sämre. Ett alternativ är att den som har hatten får välja vems tur det är nästa gång.

Syfte: att lära känna alla personer i gruppen på ett annorlunda sätt.

Material: eventuellt en hatt.

Fönstret/ponchos

Låt alla deltagare ta ett blädderblockspapper, vik det på mitten och klipp hål, så att du kan dra det över huvudet och få halva pappret på magen och halva på ryggen. Dela in fram-sidan i fyra rutor. Rita själv i varje ruta. Skriv ditt namn vid halsen.

Ruta 1: Jag är…
Ruta 2. Jag vill bli…
Ruta 3. Jag bor…
Ruta 4. Jag är här för att…

På ryggen skriver du ditt motto, vad du lever efter. Mingla sedan runt i salen bland alla andra ”indianer” i ponchos och lär känna de andra.  Alla ska skaka hand med varandra!

När
Övningen kan användas både som presentation av nya människor eller som en paus under ett möte.

Hur lång tid
30 minuter – 1 timme.

Resultat
Presentation av deltagarna, ny energi till gruppen och en ökad gruppkänsla.

För hur många
Obegränsat. Kan dock dra ut på tiden i större grupper.

Kommentar: alla ponchos är lika fula/snygga. Man kan både läsa och fråga. Lär känna varandra!

Material: Blädderblockspapper samt tuschpennor.

Knuten

Låt deltagarna bilda en ring, hand i hand. Alla ska sedan blunda och räcka ut armarna in mot ringens mitt. Gå sakta in mot mitten. Varje hand ska ta tag i en annan persons hand. Öppna ögonen. Ni har nu en mänsklig knut som ska knytas upp. Ta det försiktigt, klättra över eller under varandras armar utan att släppa greppen. När knuten är löst är övningen färdig.

Lyckliga Lena gillar lingon

Den här metoden är till för att göra det lättare att lära sig många namn på kort tid, till exempel på det första mötet med en ny grupp.

Börja med att bilda en ring. Den som vill vara först säger sitt namn och något som beskriver henom som börjar på samma bokstav som namnet, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”. Nästa person börjar med att upprepa vad den första personen sagt och fortsätter med att säga sitt eget namn, till exempel: ”Lena är lycklig och jag heter Per och är en riktig polare”. Den tredje personen fortsätter med att upprepa alla tidigare namn innan den säger sitt eget, till exempel: ”Lena är lycklig, Per är en riktig polare och jag heter Anders och är ansvarsfull”. Den sista personen måste alltså upprepa allas namn innan den får säga sitt eget.

Variation
Om det är fler deltagare än 30 brukar det bli för svårt för den som är sist att komma ihåg allas namn. Gör då i stället så att hela gruppen upprepar vad varje person säger, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”, gruppen svarar: ”Hej lyckliga Lena!”.

Vi kan också variera vilken typ av ord vi ska  förknippa oss med. I stället för att säga något som beskriver personerna kan vi säga något vi gillar eller gillar att göra, till exempel: ”Jag heter Lena och gillar lingon” eller ”Jag heter Lena och gillar att lajva”.

När
Vid inledningen på ett möte i en grupp där inte alla kan varandras namn.

Hur lång tid
5-30 minuter beroende på antal deltagare.

Resultat
Genom att upprepa namnen och förknippa dem med någonting lär vi oss dem fortare. Att kunna namnen på de andra i gruppen och skratta ihop skapar en bra grund för ett gott klimat i gruppen.

För hur många
Upp till 30 personer om alla ska upprepa alla tidigare namn. Om det är fler deltagare än så är det bättre att använda varianten där hela gruppen upprepar vad varje person har sagt direkt.

Namnbingo

Dela ut en bingolapp och en penna till alla deltagare. På bingolappen har du tidigare skrivit in olika påståenden som personerna kan tänkas identifiera sig med. Be  sedan deltagarna att hitta personer i gruppen som svarar ja på de olika påståendena som förekommer på lappen, och skriva personens namn i rätt ruta. Den som först får en rad; vågrätt, diagonalt eller lodrätt ropar BINGO och presenterar personerna på sin bingorad. Övningen kan ändras i svårighetsgrad beroende på hur stor bingolapp du väljer att använda och beroende på antalet deltagare.

När
Passar bra när du vill ha en lite mindre strikt presentation av deltagarna! Alla får gå runt och prata med folk och samtidigt tävla.

Hur lång tid
15-30 minuter, upp till en timme.

Resultat
Presentation av deltagarna, ny energi till gruppen och en ökad gruppkänsla.

För hur många
Obegränsat.