Etikettarkiv: kreativitet

Associera och o-associera

Den här övningen påminner till viss del om övningen ”10 saker att göra med en…”. Stå eller gå runt i rummet. Någon börjar säga ett ord och nästa associerar, ex. Sommar – Sol – Regn – Vatten – Hav – Båt osv. En vanlig associatonslek alltså, men nu kommer det svåra! Nu ska någon börja säga ett ord och nästa ska säga något som absolut inte har något att göra med ordet, ex. Sommar – Bil – Papper – Hår – Blomma osv. Det är svårare än man tror – och mycket bra för kreativiteten!

När
Kan användas som start inför en kreativ process.

Hur lång tid
5-15 minuter.

Resultat
Ny energi och nya idéer till gruppen.

För hur många
Obegränsat. Kan dock dra ut på tiden i större grupper.

Avancerad mindmapping

För att stimulera kreativitet och hjälpa deltagare att minnas det som sagts och vara aktiva kan avancerad mindmapping vara till hjälp. Under tiden som samtal pågår får någon eller några deltagare i uppgift att skissa ner det som sägs, både med hjälp av bilder, ord och symboler. Man kan välja mellan att använda den kreativa mind mappen som vägledning i frågan eller att komplettera den med skriftliga anteckningar.

När
När man önskar engagera fler sinnen under planeringsmöten och när mötet ska stimulera både kreativitet och minne.

Hur lång tid
Görs fortlöpande under mötet.

För hur många
Kan både göras i mindre grupper eller på ett stort papper framför en större församling. Viktigt är att samtliga deltagare kan se vad som finns på pappret.

Brev för utveckling

En metod för att jobba med utveckling och uppföljning är att ge i uppdrag att skriva ett brev till sig själv. Välj en av kategorierna eller gör en egen anpassad till ert syfte.

Dela ut kuvert till alla, be deltagarna skriva sitt namn och adress på. Dela ut frågorna eller ett papper och berätta om frågorna, be dem skriva, stoppa brevet i kuvertet och slicka igen. Du samlar in kuverten och skickar breven till deltagarna ett par månader senare.

Förslag på frågor i kategorin ”När jag är glad, mår bra och har roligt”:

 • Jag blir glad av…
 • Jag mår bra när…
 • Jag tycker det roligt att…
 • Fundera över vad behöver du göra för att vara glad, må bra och ha roligt mer och oftare, både i arbete och privat?

Förslag på frågor i kategorin ”mina kompetenser, styrkor och framgångar”:

 • Jag är bra på …
 • Mina starkaste sidor är…
 • Jag är stolt över att jag…
 • Fundera över vad du skulle kunna göra för att utveckla och ha större glädje av dina kompetenser, styrkor och framgångar både i jobbet och privat?

Förslag på frågor ”mina styrkor och ledarförbättrare”:

 • Jag är bra på…(mist 3 saker)
 • Jag behöver utveckla… (minst 3 saker)
 • Detta kan jag göra för att bli en bättre ledare…

Förslag på frågor ”vad tar jag med mig från den här utbildningen/konferensen/träffen”

 • Jag har lärt mig…
 • Jag tar med mig…
 • Detta vill jag bli påmind om om (t.ex.) tre månader…

När
Att ställa dessa frågor  väcker nya tankar, och fokuserar på egen utveckling. Tänk på att det krävs porto för att skicka kuverten, alternativt delar du ut kuverten och ber deltagarna öppna dem på julafton, deras födelsedag eller en dag som är viktig i er process. 

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt gärna en timme så att tillräcklig tid att skriva ett genomtänkt brev finns.

Resultat
En kreativ metod som får deltagarna att tänka efter och reflektera över sin egen situation.

För hur många
Passar alla grupper.

Byt miljö

Om ni har möjlighet så byt miljö under mötet. Kanske kan en diskussion föras utomhus, kanske en annan övning i korridoren eller i köket. Då får alla också en chans att röra på sig mellan aktiviteterna och passen.

Syfte: alla får röra sig lite, det känns nytt och kanske kan vi bryta några invanda mönster.

Fantasistudion (Power of Imagination Studio)

I fantasistudion får deltagarna använda sin fantasi för att gestalta problem, vilket ger näring åt kreativ problemlösning. Vid ett stort antal deltagare delas dessa fördelaktigen upp i mindre grupper.

Metoden består utav tre faser. I den första fasen presenterar deltagarna sina problem och farhågor. Kritik och klagomål tas upp för diskussion så att de förstås och kan utgöra grunden för nya lösningar. Andra fasen fokuserar på fantasi och framtidsvisioner. Deltagarna får i uppgift att fantisera om en framtid inom organisationen eller samhället utan problemen från fas ett. Fantasierna får gärna vara icke-realistiska och abstrakta. Utifrån dessa fantasier ska deltagarna nämligen skapa små dramer som de sedan spelar upp för varandra. Fas två syftar till att förbättra deltagarnas samarbete och att främja ett tänkande som frångår mentala hinder och ramar. Idéerna översätts sedan till vanligt språk. I den tredje och sista fasen arbetar mindre grupper parallellt utifrån de teman som uppkommit under tidigare steg. Mål och styrkor diskuteras och en plan inför kommande arbete med frågan skrivs. Planen är mycket viktig inför det fortsatta arbetet med frågan. Grupperna granskar varandras planer och är fria att korrigera dem. Arbetsgrupper bildas och så har ett flertal kreativa och hållbara projekt skapats.

När
Metoden är bra vid både förändrings- och samarbetsarbete. Särskilt bra fungerar metoden vid diskussioner mellan människor på olika hierarkiska nivåer, eller där deltagare ogillar att tala inför större grupper.

Hur lång tid
Processen kan ta flera dagar, men också klaras av under en dag. Tänk på att avsätta tid för förberedelser.

Resultat
Metoden får deltagarna att omvandla problem och kritik till kreativa projekt att arbeta vidare med. Metoden uppmanar till kreativitet och gemensamt engagemang.

För hur många
Tolv till 120 personer.

Referens
Holman, Peggy, Devane, Tom & Cady, Steven (red.) (2007). The change handbook: the definitive resource on today’s best methods for engaging whole systems. 2. ed. rev. and expanded San Francisco: Berrett-Koehler