Etikettarkiv: ledarskap

Egenskapskort

Vilka egenskaper är viktigast hos en ledare (eller sekreterare, kassör, projektledare, valberedare)? Dela ut förberedda kort och be deltagarna att i mindre grupper sortera egenskapskorten och göra en lista. Diskutera er fram, så att ni är överens. Lista sedan upp de tre viktigaste på blädderblock/whiteboard och presentera för de andra grupperna.

Förlag på ord på korten: Glad, Rättvis, Snygg, Påläst, Engagerad, Lyssnar, Förberedd, Snäll, Respektingivande, Kompis,Kreativ, och Öppet alternativ. Du kan hitta på helt andra ord, eller låta deltagarna själva hitta på ord och sedan sortera dem.

När
Syftet med övningen är att diskutera egenskaper och på ett kreativt sätt värdera olika ord förknippade med ledarskap eller andra roller i en organisation/grupp. Det kan vara lämpligt att tänka igenom detta inför val och rekryteringar.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt gärna en halvtimme, upp till en timme så att tillräcklig tid finns till diskussion.

Resultat
Deltagarna får tillsammans komma fram till vilka egenskaper som är viktiga i olika roller/på olika poster.

För hur många
Passar alla grupper.

Sugrörsbygge

Dela in i grupper om 5-7 st. Uppdraget för varje grupp är att med ett paket sugrör och en rulle tejp följa denna instruktion: med hänsyn till skönhet, stabilitet och höjd under exakt 10 minuter bygga med sugrör och tejp, utan att prata med varandra.

Efter uppgiften funderar deltagaren först själv, sedan i helgrupp kring följande frågor. 

  1. Vem tog initiativet?
  2. Var det någon som inte fick nått gehör?
  3. Fanns det någon helt passiv?
  4. Hur kände du dig?
  5. Är du nöjd med vad du fick för roll i gruppen?

När
Syftet med övningen är att diskutera och praktisera gruppdynamik. Det kan vara lämpligt inför ett förändringsarbete gruppen ska ta sig igenom.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt gärna upp till en timme så att tillräcklig tid finns till diskussion efter övningen.

Resultat
Deltagarna får tillsammans testa vilka roller som finns i en grupp och se sin egen roll.

För hur många
Passar alla grupper.