Etikettarkiv: namn

Ballongen

Dela upp gruppen i par.  Ge sedan varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen. Låt dem nu rita av varandra på ballongerna och intervjua varandra i samband med det. Saker att intervjua om kan vara; namn, ålder, vart man bor, varför man är här osv. Någon kul och otippad fakta är alltid roligt. Sist av allt presenterar de varandra inför de andra deltagarna med hjälp av ballongen.

Frågor

För att göra en presentation lite mer intressant kan man använda sig av mer annorlunda frågor än de gamla vanliga. I Frankrike finns det en sällskapslek där man, även med människor man känner någorlunda bra, kan förhöra sig om vad för någon sorts människa de är. Det kan vara genom att kombinera frågorna och att man på något sätt samlar in spännande svar genom att gå omkring i rummet och intervjua varandra. Ett annat sätt är att  prata två och två och att man sedan i stor grupp presenterar personen för de andra.

En annan variant är att låta en rolig hatt eller något att hålla i, skickas runt i gruppen. Den som har den roliga hatten på sig är då den som blir intervjuad av de andra. Detta fungerar bäst i lite mindre grupper. Börja med en person som alla andra då får ställa en fråga till. När alla i gruppen har frågat denna person något så går ni över till nästa. Det är en fördel om man inte går laget runt enligt någon given form, hoppa hellre fram och tillbaka mellan deltagarna. Det här görs för att undvika att fokus ska ligga på ”nu är det snart min tur” vilket ofta får människor att lyssna sämre. Ett alternativ är att den som har hatten får välja vems tur det är nästa gång.

Syfte: att lära känna alla personer i gruppen på ett annorlunda sätt.

Material: eventuellt en hatt.

Fönstret/ponchos

Låt alla deltagare ta ett blädderblockspapper, vik det på mitten och klipp hål, så att du kan dra det över huvudet och få halva pappret på magen och halva på ryggen. Dela in fram-sidan i fyra rutor. Rita själv i varje ruta. Skriv ditt namn vid halsen.

Ruta 1: Jag är…
Ruta 2. Jag vill bli…
Ruta 3. Jag bor…
Ruta 4. Jag är här för att…

På ryggen skriver du ditt motto, vad du lever efter. Mingla sedan runt i salen bland alla andra ”indianer” i ponchos och lär känna de andra.  Alla ska skaka hand med varandra!

När
Övningen kan användas både som presentation av nya människor eller som en paus under ett möte.

Hur lång tid
30 minuter – 1 timme.

Resultat
Presentation av deltagarna, ny energi till gruppen och en ökad gruppkänsla.

För hur många
Obegränsat. Kan dock dra ut på tiden i större grupper.

Kommentar: alla ponchos är lika fula/snygga. Man kan både läsa och fråga. Lär känna varandra!

Material: Blädderblockspapper samt tuschpennor.

Lyckliga Lena gillar lingon

Den här metoden är till för att göra det lättare att lära sig många namn på kort tid, till exempel på det första mötet med en ny grupp.

Börja med att bilda en ring. Den som vill vara först säger sitt namn och något som beskriver henom som börjar på samma bokstav som namnet, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”. Nästa person börjar med att upprepa vad den första personen sagt och fortsätter med att säga sitt eget namn, till exempel: ”Lena är lycklig och jag heter Per och är en riktig polare”. Den tredje personen fortsätter med att upprepa alla tidigare namn innan den säger sitt eget, till exempel: ”Lena är lycklig, Per är en riktig polare och jag heter Anders och är ansvarsfull”. Den sista personen måste alltså upprepa allas namn innan den får säga sitt eget.

Variation
Om det är fler deltagare än 30 brukar det bli för svårt för den som är sist att komma ihåg allas namn. Gör då i stället så att hela gruppen upprepar vad varje person säger, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”, gruppen svarar: ”Hej lyckliga Lena!”.

Vi kan också variera vilken typ av ord vi ska  förknippa oss med. I stället för att säga något som beskriver personerna kan vi säga något vi gillar eller gillar att göra, till exempel: ”Jag heter Lena och gillar lingon” eller ”Jag heter Lena och gillar att lajva”.

När
Vid inledningen på ett möte i en grupp där inte alla kan varandras namn.

Hur lång tid
5-30 minuter beroende på antal deltagare.

Resultat
Genom att upprepa namnen och förknippa dem med någonting lär vi oss dem fortare. Att kunna namnen på de andra i gruppen och skratta ihop skapar en bra grund för ett gott klimat i gruppen.

För hur många
Upp till 30 personer om alla ska upprepa alla tidigare namn. Om det är fler deltagare än så är det bättre att använda varianten där hela gruppen upprepar vad varje person har sagt direkt.