Etikettarkiv: presentation

Jag älskar att…

Skriv ner svar på följande frågor på en lapp (ett svar på varje lapp):

Jag älskar att…
Om jag fick beskriva mig själv med tre ord skulle jag skriva…
När jag blir stor vill jag vara…

Givetvis kan du hitta på andra/bättre frågor. Alla lapparna ska vara likadana och alla del-tagare ska ha skrivit sitt namn på lappen. Sedan läser ledaren (du) upp lapparna, utan att säga vem det är som har skrivit lappen. Deltagarna får gissa genom att sätta sig i knäet på den de tror har skrivit den.

När
När det behövs lite ny energi i en grupp.  Övningen fungerar också när en grupp ska lära känna varandra.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt minst en halvtimme.

Resultat
Kroppskontakt och lite rörelse, man får veta lite andra saker om deltagarna än i vanliga fall. Ett sätt att jobba med fördomar.

För hur många
Passar alla grupper. Är man över 10 personer kan det ta lite tid, men då kan man välja att inte läsa alla lappar, eller dela upp gruppen i mindre delar.

Med bilder som symbolik

Lägg ut en massa olika bilder och symboler på golvet, låt deltagarna välja en symbol/bild för ”hur de känner sig just nu” och en för något ”de lämnar efter sig/vill slippa tänka på under dagen”.

Material: flera olika bilder, vykort, symboler eller andra saker.

När
En bild säger mer än 1000 ord brukar man säga. Övningen kan användas både som presentation eller som en paus under ett möte.

Hur lång tid
5-15 minuter.

Resultat
Ny energi till gruppen och en ökad gruppkänsla.

För hur många
Obegränsat. Kan dock dra ut på tiden i större grupper.

Namnbingo

Dela ut en bingolapp och en penna till alla deltagare. På bingolappen har du tidigare skrivit in olika påståenden som personerna kan tänkas identifiera sig med. Be  sedan deltagarna att hitta personer i gruppen som svarar ja på de olika påståendena som förekommer på lappen, och skriva personens namn i rätt ruta. Den som först får en rad; vågrätt, diagonalt eller lodrätt ropar BINGO och presenterar personerna på sin bingorad. Övningen kan ändras i svårighetsgrad beroende på hur stor bingolapp du väljer att använda och beroende på antalet deltagare.

När
Passar bra när du vill ha en lite mindre strikt presentation av deltagarna! Alla får gå runt och prata med folk och samtidigt tävla.

Hur lång tid
15-30 minuter, upp till en timme.

Resultat
Presentation av deltagarna, ny energi till gruppen och en ökad gruppkänsla.

För hur många
Obegränsat.

Porträtt och intervju

Rita samtidigt av varandra två och två utan att titta på pappret, en övning som ofta lockar till skratt. Samtidigt tvingas man att titta på den andra personen och söka kontakt. När deltagarna sedan redovisar för varandra så berättar de också vad de ritat: vad var det första som de såg hos den andra personen? När de intervjuar varandra kan de ställa frågor som; vad är viktigt för dig, vad tycker du om, vad tycker du illa om? Vad gör dig glad? Vad gör dig ledsen?

Instruktioner:

  1. Be deltagarna dela upp sig två och två och sprida ut sig. Var och en skall utan att titta på pappret rita av den andres ansikte.
  2. Rita därefter in munnens form och ögats form. Deltagarna får endast titta på pappret för att mun och ögon ska komma någorlunda rätt i ansiktet. Visa teckningarna för varandra.
  3. De två personerna ska sedan berätta vad de först såg i den andres ansikte, omedelbart innan deltagaren skulle rita av ansiktet.  Vilket intryck fick de av varandra? Stämmer dessa intryck med min egen självbild? Berätta något om dig själv för den andre personen!
  4. Samla in alla parens teckningar, blanda och vänd högen upp och ner. Lägg därefter fram en bild i taget och låt hela gruppen gissa vem bilden föreställer. Den som bilden föreställer får sedan kommentera sina personliga reaktioner över bilden. Bilden lämnas sedan över till den det föreställer

När
Metoden kan användas i en paus för att ge mer energi, eller som en lära känna-övning.

Hur lång tid
Ungefär en halvtimme.

Resultat
Lär känna varandra lite mer, få en djupare kontakt, få vara kreativ och ha kul.

För hur många
Ganska obegränsat då större delen av övningen genomförs i par.

Kommentar: passar bäst när ni vet vad gruppens medlemmar heter, varifrån de kommer, något om deras bakgrund etc. Nu kan gruppen våga närma sig varandra lite mer, så att de vågar visa både sympati och tillit. Metoden är perfekt vid styrelseutbildning eller vid en längre kurs. 

Porträtt – rita lite var

Sätt deltagare på två led mitt mot varandra. Uppgiften är sedan att under några sekunder rita av något på den som sitter mitt emot, t.ex. munnen eller ett öga. Sedan flyttar ena ledet en plats åt höger men bilderna ligger kvar. Nästa person tar och fortsätter på porträttet. När alla har ritat av någon i raden mittemot är det nästa rads tur. Om man vill kan man låta båda raderna måla samtidigt. Då flyttar den ena raden  åt höger, andra raden skickar sina papper åt vänster.

Syftet är dels skrattet och dels att få vara lite kreativ utan att det spelar någon roll hur duktig man är.

När
När det behövs lite ny energi, exempelvis i en paus. Övningen fungerar också när en grupp ska lära känna varandra.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt en halvtimme.

Resultat
Fina teckningar, många skratt, ökad gruppkänsla och ny energi

För hur många
Passar alla grupper. Är man över 10 personer kan det ta lite tid, men då kan man välja att ”alla” inte ritar av ”alla” utan att man gör t.ex. 10 porträtt var.