Etikettarkiv: studiecirkel

Avancerad mindmapping

För att stimulera kreativitet och hjälpa deltagare att minnas det som sagts och vara aktiva kan avancerad mindmapping vara till hjälp. Under tiden som samtal pågår får någon eller några deltagare i uppgift att skissa ner det som sägs, både med hjälp av bilder, ord och symboler. Man kan välja mellan att använda den kreativa mind mappen som vägledning i frågan eller att komplettera den med skriftliga anteckningar.

När
När man önskar engagera fler sinnen under planeringsmöten och när mötet ska stimulera både kreativitet och minne.

Hur lång tid
Görs fortlöpande under mötet.

För hur många
Kan både göras i mindre grupper eller på ett stort papper framför en större församling. Viktigt är att samtliga deltagare kan se vad som finns på pappret.

Pluppning

En metod för att prioritera vilka frågor som är viktigast för en grupp. Den fungerar som duttining, men är är lite mer avancerad i fråga om antalet pluppar.  Varje deltagare får tio pluppar, vilka kan utgöras av klisterlappar, häftstift eller annat valfritt pluppdon. På den fråga eller det ämne som deltagaren anser vara viktigast placerar denne fyra pluppar. På den näst viktigaste frågan placeras tre pluppar, den efterföljande i ordningen två och slutligen placeras en ensam plupp på en fråga. När alla deltagare placerat ut sina pluppar kan gruppen se sin gemensamma prioriteringslista.

När När gruppen behöver göra en gemensam prioritering av frågor.

Hur lång tid? > 15 minuter

Studiecirkel

Lokalt utvecklingsarbete passar ofta bra att göra i form av en studiecirkel. Alla studieförbund kan hjälpa er med detta, ni väljer själva vilket studieförbund ni vill samarbeta med.

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en mindre grupp människor som tillsammans studerar ett ämne, eller fördjupar sig i ett gemensamt intresse. Cirkeln är en rolig och effektiv studieform, där gruppen tillsammans med cirkelledaren planerar studierna. Tillsammans väljer man studiematerial, vad man ska fördjupa sig i och vad man ska göra mellan sammankomsterna.

Förutsättningar som gäller är att det skall vara en liten grupp om minst tre personer, inklusive ledare. En cirkel pågår under minst tre sammankomster, dock minst nio studietimmar. Gruppen skall ha ett mål med sina studier och avsluta sin cirkel med en enkel utvärdering, över vad man uppnått med sin verksamhet.

Hur går det till?
Ofta pågår studiecirkeln några månader, men den kan vara både kortare och längre. Man brukar träffas en gång i veckan, dag- eller kvällstid, men det är även möjligt att träffas oftare eller mer sällan. Vad som skall göras mellan träffarna beslutar gruppen gemensamt. Var och ens bidrag för cirkeln framåt.

Hur startar jag en studiecirkel?
Du tar kontakt med ett av de nio studieförbund som finns så hjälper de dig att komma i gång. Vilket studieförbund du väljer kan bero på vilka rörelser som står bakom förbundet eller vilket förbund som är bäst på just det ni valt att jobba med.

Läs mer på Folkbildningsförbundets sida: www.studieforbunden.se

Vänd planeringsperspektivet

Ladda ner ”vänd planeringsperspektivet”

”Vänd planeringsperspektivet” bygger på ett ”nedifrån och upp”-tänkande där den lokala kraften är nyckeln och som uppmanar dig till att gör ett utvecklingsprogram där du bor.

Studiematerialet är tänkt att vara en hjälpmedel. En arbetsmetod för lokalt engagerade som vill göra ett utvecklingsprogram för den plats där de bor. det är en enkel metod i tio steg – och det är möjligt at gå in i materialet på den nivå där ni befinner er.

Materialet är framtaget av Berit Folkesson, Hela Sverige ska leva.

När
När bygden behöver ta fram en plan – kanske som förberedelse inför ett kommunalt översiktsarbete – eller för att hitta riktning på det egna arbetet.

Hur lång tid
Flera möten – några veckor. Passar bra som studiecirkel.

Resultat
En analys av vilka möjligheter som finns.